Gwarancja Producenta

Wszystkie sprzedawane przez nas produkty są nowe i objęte gwarancją producenta. 
Zgłoszenia gwarancyjne prosimy przesyłać na adres : salon@lazienki-tnd.pl

Reklamacja
Reklamacje prosimy zgłaszać drogą pisemną na adres siedziby firmy lub drogą mailową.
W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy podać:
Dane klienta:
Nr dokumentu zakupu:
Datę zakupu: 
Nazwę produkty:
Opis usterki: 
Oczekiwania: (np; wymianę, naprawę) 
Adres pod jakim znajduje się towar: 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z działem obsługi klienta:

Numer tel. +48 601 557 773 
Adres e-mail : salon@lazienki-tnd.pl

Dane Firmy :
TND Agnieszka Osuch
ul. Łokietka 20
62-025 Kostrzyn
NIP: 6981629277
Regon: 301004373

Etapy procedury reklamacyjnej

Dział obsługi klienta weryfikuje zgłoszenie, powiadamia klienta o przyjęciu zgłoszenia oraz nadaje mu numer. Do każdej reklamacji podchodzimy w sposób indywidualny dlatego specjalista ds. obsługi klienta przedstawia propozycję dalszego postępowania w sprawie.
Reklamowany towar klient odsyła za pośrednictwem firmy kurierskiej.
Klient zobowiązany jest do odesłania towaru w oryginalnym opakowaniu lub gdy go nie posiada w opakowaniu zastępczym zapewniającym ochronę towaru przed uszkodzeniem w transporcie.
Prosimy o dołączenie do przesyłki wymaganych dokumentów, ich brak lub nienależyte wypełnienie bez dokładnego opisu usterki, adresu zwrotnego i numeru telefonu do osoby kontaktowej utrudni rozpatrzenie reklamacji. Przesyłki zawierające protokoły reklamacyjne bez wypełnionych pól ułatwiających identyfikację nadawcy mogą zostać odrzucone w procesie reklamacyjnym. Przy nadawaniu paczki w firmie kurierskiej prosimy o czytelne i dokładne (najlepiej drukowanymi literami) wypełnienie listu przewozowego oraz zachowanie jego kopii.